Eksportstalde


Vi byggede 2 ekstra eksportstalde kun til smågrise i 2012.


Stalden er lavet så af- og pålæsningen kan være så effektiv som muligt, samtidig med at det kan foregå trygt og godt for grisene.


Alle grise bliver kontrolleret af en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen ved aflæsningen.


Staldene bliver flere gange dagligt rengjort og desinficeret således af faren for smitte hindres.


Vaske- og desinfektionshaller


Vi har både udendørs og indendørs opvarmede vaskehaller. Der kan i alt vaske 6 mand af gangen.


Alle biler bliver vasket og desinficeret efter hver aflæsning.


Vi har vaske- og desinfektionshal som er godkendt af Seges, til at vaske, tjekke og desinficere alle biler som har været i udlandet. Derved kan vi kontrollere de udenlandske biler inden de skal læsse.